วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รับจ้างตัดคอนกรีต..รับจ้างสกัดคอนกรีต..ติดต่อ.นนท์ 089-6616557

รับจ้างตัดคอนกรีต รับจ้างคอริ่งคอนกรีต ติดต่อ.นนท์ 089-6616557


รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างตัดสะพาน, รับจ้างคอริ่งคอนกรีต,
รับจ้างตัดตอหม้อคอนกรีต, รับจ้างตัดพื้นถนนคอนกรีต,
รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต รับจ้างตัดถนนคอนกรีต รับจ้างเจาะคอนกรีต,

รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต

รับจ้างตัดคอนกรีตคอนกรีต , รับจ้างตัดคอนกรีต
รับจ้างตัดพื้นคอนกรีตได้ กว่า 1,000 เมตร/วันความเหมาะสมของเครื่องตัดพื้นคอนกรีต
รับจ้างตัดพื้น ด้วยเครื่องตัดแบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับการตัดในโรงงาน
รับจ้างตัดพื้นคอนกรีตโรงพยาบาล หรือในที่ๆไม่สามารถให้มีควันพิษได้ เครื่องตัดแบบเครื่องยนต์
รับจ้างตัดพื้นสำหรับตัดในที่โล่งแจ้ง หาไฟฟ้าได้ยากและ ควันเครื่องยนต์ไม่กระทบกระเทือนรอบข้าง
เช่น รับจ้างตัดพื้นถนน รับจ้างตัดสะพาน


เราเป็นบริษัทที่ให้บริการ  ให้เช่าเครื่องเจาะคอนกรีต

งานแบ่งทำลายคอนกรีตหรือหินธรรมชาติ งานเจาะเสียบเหล็กเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือส่วนเพิ่มขยายโครงสร้างของโครงการต่างๆที่เป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รับจ้างตัดผนังคอนกรีต รับจ้างเจาะผนังคอนกรีต,
รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างตัด เจาะ สแกน คอนกรีต,
รับจ้างเจาะตัดคอนกรีต, รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างเจาะคอนกรีต
รับตัดพื้นคอนกรีต รับจ้างตัดถนนคอนกรีต ,
รับจ้างเจาะคอนกรีต. รับจ้างตัดผนังคอนกรีต, 

รับจ้างเจาะผนังคอนกรีต,รับจ้างตัดคอนกรีต 

รับจ้างตัดพื้น รับจ้างตัดถนน ,รับจ้างตัดปูน 

รับจ้างเจาะคอริ่ง coring, รับจ้างรับตัดพื้น/รับจ้างตัดถนน/

รับจ้างตัดสะพาน, รับจ้างตัดคอนกรีต , รับจ้างตัดคอนกรีต

รับจ้างตัดถนนคอนกรีต, ผลงานรับจ้างตัดพื้นคอนกรีต, 

พร้อมยกและขนย้ายแผ่นคอนกรีตไปทิ้ง***

รับตัดคอนกรีตโครงสร้างแบบโพสเทนชั่น (posttention)

หรือแม้แต่โครงการที่เป็นโครงสร้างแบบวางแผ่นพื้นสำเร็จ 
 

รับตัดพื้นเครื่องมือที่ทันสมัย ทีมงานช่างผู้ชำนาญและมีประสบการณ์สูง

การทำงานที่เป็นระบบทีมเวิร์ค ทำงานรวดเร็วทันเวลาที่กำหนดจากผลงานที่ผ่านมามากมาย
 

ทำให้เราเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจด้านการทำงาน  จากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่หลายบริษัท

ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือและบุคลากร เราจึงพร้อมที่จะรับงานได้กับทุกโครงการ

ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

เราให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยความปลอดภัย


กับมลภาวะ และสภาพแวดล้อมที่ดี เชิญปรึกษา 

รับจ้างตัดสะพาน เหมาะสำหรับงานตัด ที่มีปริมาณมาก,
รับจ้างตัดคอนกรีตด้วยรถตัด, รับจ้างตัดคอนกรีตด้วยรถตัด
รับจ้างตัดคอนกรีต , รับจ้างตัดถนนคอนกรีต ,
รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต, รับจ้างตัดคานคอนกรีต,
รับจ้างเจาะคอนกรีต ,รับจ้างเจาะคอริ่ง ,รับจ้างตัดคอนกรีต
รับจ้างงานตัดคอนกรีตด้วยใบตัด ,รับจ้างงานเจาะทดสอบความแข็งของคาน,

ให้เช่าเครื่องสกัดคอนกรีต

รับจ้างตัดถนน/รับจ้างตัดสะพาน/รับจ้างตัดคอนกรีต ,

รับตัดตอม้อ,  รับจ้างตัดถนน ด้วยเครื่องมือหลายขนาด

รับจ้างตัดตัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก-

รับจ้างตัดถนน-ตัดสะพาน-ตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก, รับตัดคาน

รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างตัดตัดพื้นขนาดใหญ่จำนวนมาก

ที่ความหนาคอนกรีต 25 ซม. รับจ้างตัดพื้น แบบเครื่องยนต์ 

รับจ้างตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก เรามีเครื่องตัดพื้นขนาดใหญ่

รับตัดตอหม้อถนน รับจ้างตัดซีเมนต์ ที่ความหนาคอนกรีต 25 ซม.  

รับตัดพื้นด้วยเครื่องตัดแบบไฟฟ้า เหมาะกับการตัดในโรงงาน

โรงพยาบาล หรือในที่ๆ ไม่สามารถให้มีควันพิษได้

รับตัดพื้นแบบเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับตัดในที่โล่งแจ้ง หาไฟฟ้าได้ยาก

และ ควันเครื่องยนต์ไม่กระทบกระเทือนรอบข้าง เช่น ถนน สะพาน

รับจ้างตัดพื้น,รับจ้างตัดตอม้อ, รับจ้างตัดคอนกรีต ,
รับจ้างตัดคอนกรีตถนน, รับจ้างตัดคอนกรีตด้วยรถตัด,
รับจ้างงานตัดพื้นคอนกรีต รับจ้างตัดถนนคอนกรีต, 

รับจ้างตัดสะพานด้วยใบตัดคอนกรีต ,รับจ้างตัดจ๋อย,
รับจ้างเซาะร่องคอนกรีต. รับจ้างงานตัดพื้นคอนกรีตได้ลึก

รับเหมาตัดคอนกรีต ( Cutting Concrete )

รับจ้างเจาะคอนกรีต, รับจ้างสกัดคอนกรีต

รับจ้างตัดพื้น./รับจ้างตัดถนน/รับจ้างตัดสะพาน

รับเหมาเจาะคอนกรีต ด้วยเครื่องตัดถนนหลากหลายขนาด

รับจ้างตัดพื้นเหมาะสำหรับงานตัด ที่มีปริมาณมากๆ 

บริษัท ฯ มีเครื่องตัดพื้น, รับเหมาตัดถนน,  

รับจ้างตัดตัดพื้ันคอนกรีตเสริมเหล็ก,   

รับจ้างตัดสะพาน ทั้งแบบไฟฟ้า 

รับจ้างตัดซีเมนต์ ด้วยเครื่องยนต์ ทั้ง 2 แบบสามารถ 

ตัดคอนกรีต ได้ความลึกตั้งแต่ 5 ซม. - 70 ซม. 

รับจ้างตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก,รับจ้างเจาะคอนกรีต

รับเหมาตัดคอนกรีต, รับจ้างเจาะคอนกรีต, 

รับจ้างเจาะคอนกรีต,รับจ้างเจาะพื้น, รับจ้างเจาะผนัง, ราคากลางรับจ้างตัดพื้นคอนกรีต,
รับจ้างงานตัดคอนกรีต ราคา, รับจ้างตัด คาน คอนกรีต,
รับจ้างเจาะคอนกรีต, รับจ้างสกัดพื้นคอนกรีต , รับจ้างแย็กปูน
รับจ้างตัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก, รับจ้างตัดคานคอนกรีต,
รับจ้างตัดคาน, รับจ้างตัดรื้อบันไดคอนกรีต, รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต, รับจ้างตัดคานคอดิน, รับจ้างตัดคอนกรีต ,

รับจ้างตัดพื้น ,
รับจ้างตัดถนน, รับจ้างตัดปูน, รับจ้างเจาะคอริ่ง , รับจ้างcoring

รับเจาะคอนกรีต, รับเจาะคอริ่ง ,ตัดคอนกรีต Coring Cutting Concrete,
รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต, ตัดถนนคอนกรีต ,เจาะคอนกรีต. ตัดผนังคอนกรีต, เจาะผนังคอนกรีต,
รับจ้างเจาะ Coring ,รับจ้างตัดคอนกรีต & รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต
รับจ้างงานเจาะคอนกรีต( Coring ),รับจ้างงานตัดคอนกรีต ( Cutting )
รับจ้างเจาะคอริ่งคอนกรีต รับจ้างเจาะหินธรรมชาติ
รับจ้างเจาะหินอ่อน, รับจ้างเจาะหินแกรนิต,รับจ้างเจาะซีเมนต์
รับจ้างตัดคาน, บริการงานตัดพื้นคอนกรีต ตัดถนนคอนกรีต
รับจ้างตัดตอม้อ, รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต ทั่วประเทศโดยช่างที่มีประสบการณ์
รับจ้างเจาะคอนกรีต, รับจ้างเจาะคอริ่ง, รับจ้างตัดคอนกรีต
รับจ้างCoring Cutting Concrete

รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต รับจ้างตัดสะพาน ติดต่อ.นนท์

รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก รับจ้างตัดพื้น

รับจ้างตัดถนน/รับจ้างตัดสะพาน/รับจ้างตัดคานคอนกรีต

รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต ด้วยเครื่องตัดถนนหลากหลายขนาด

รับจ้างตัดพื้น-รับจ้างตัดถนน-รับจ้างตัดสะพาน-รับจ้างตัดคอนกรีต

บริษัทฯ มีเครื่องตัดคอนกรีต รับจ้างตัดพื้นขนาดใหญ่จำนวนมาก

รับจ้างตัดพื้นซีเมนต์ ที่ความหนาคอนกรีต 25 ซม.

รับจ้างตัดพื้นแบบเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับตัดในที่โล่งแจ้ง

รับจ้างสกัดคอนกรีต, รับจ้างตัดคอนกรีต..รับจ้างตัดสะพาน

รับจ้างตัดถนน รับจ้างตัดพื้น เหมาะสำหรับงานตัด

บริษัท ฯ มีเครื่องตัดพื้น, รับจ้างตัดถนน, รับจ้างตัดซีเมนต์

โทร 089-6616557

Line id: manoon10121

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com

ที่อยู่ : ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  นนทบุรี

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

รับจ้างตัดพื้ันคอนกรีต, รับจ้างสกัดคอนกรีต โทร 089-6616557 ติดต่อ.นนท์

รับจ้างตัดสะพาน ติดต่อ.นนท์ 089-6616557 รับจ้างตัดคอนกรีต,รับจ้างตัดถนน,รับจ้างตัดสะพาน 

รับจ้างเจาะคอนกรีต, รับจ้างสกัดคอนกรีต


รับจ้างตัดคอนกรีต..รับจ้างสกัดคอนกรีต..ติดต่อ.นนท์ 089-6616557

รับจ้างตัดคอนกรีต รับจ้างคอริ่งคอนกรีต ติดต่อ.นนท์ 089-6616557


รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างตัดสะพาน, รับจ้างคอริ่งคอนกรีต,
รับจ้างตัดตอหม้อคอนกรีต, รับจ้างตัดพื้นถนนคอนกรีต,
รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต รับจ้างตัดถนนคอนกรีต รับจ้างเจาะคอนกรีต,

รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต

รับจ้างตัดคอนกรีตคอนกรีต , รับจ้างตัดคอนกรีต
รับจ้างตัดพื้นคอนกรีตได้ กว่า 1,000 เมตร/วันความเหมาะสมของเครื่องตัดพื้นคอนกรีต
รับจ้างตัดพื้น ด้วยเครื่องตัดแบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับการตัดในโรงงาน
รับจ้างตัดพื้นคอนกรีตโรงพยาบาล หรือในที่ๆไม่สามารถให้มีควันพิษได้ เครื่องตัดแบบเครื่องยนต์
รับจ้างตัดพื้นสำหรับตัดในที่โล่งแจ้ง หาไฟฟ้าได้ยากและ ควันเครื่องยนต์ไม่กระทบกระเทือนรอบข้าง
เช่น รับจ้างตัดพื้นถนน รับจ้างตัดสะพาน


เราเป็นบริษัทที่ให้บริการ  ให้เช่าเครื่องเจาะคอนกรีต

งานแบ่งทำลายคอนกรีตหรือหินธรรมชาติ งานเจาะเสียบเหล็กเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือส่วนเพิ่มขยายโครงสร้างของโครงการต่างๆที่เป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รับจ้างตัดผนังคอนกรีต รับจ้างเจาะผนังคอนกรีต,
รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างตัด เจาะ สแกน คอนกรีต,
รับจ้างเจาะตัดคอนกรีต, รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างเจาะคอนกรีต
รับตัดพื้นคอนกรีต รับจ้างตัดถนนคอนกรีต ,
รับจ้างเจาะคอนกรีต. รับจ้างตัดผนังคอนกรีต, 

รับจ้างเจาะผนังคอนกรีต,รับจ้างตัดคอนกรีต


โทร 089-6616557

Line id: manoon10121

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com 
 
ที่อยู่ : ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  นนทบุรี

รับจ้างตัดคอนกรีต รับจ้างตัดตัดพื้น

รับจ้างตัดถนน/รับจ้างตัดสะพาน/รับจ้างตัดคอนกรีต 

รับจ้างตัดถนน ด้วยเครื่องมือหลากหลายขนาดรับจ้างตัดตัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก-ตัดถนน-ตัดสะพาน-ตัดคอนกรีต

บริษัทฯ
รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างตัดตัดพื้นขนาดใหญ่จำนวนมาก 

ที่ความหนาคอนกรีต 25 ซม.
รับจ้างตัดพื้น แบบเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับตัดในที่โล่งแจ้ง

รับจ้างตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก เครื่องตัดพื้นขนาดใหญ่จำนวนมาก 

รับจ้างตัดซีเมนต์ ที่ความหนาคอนกรีต 25 ซม. 

 
ให้เช่าเครื่องสกัดคอนกรีต


รับจ้างตัดพื้นคอนกรีตได้ กว่า 1,000 เมตร/วัน

ความเหมาะสมของเครื่องตัดพื้นคอนกรีต มีดังนี้ :
รับจ้างตัดพื้น ด้วยเครื่องตัดแบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับการตัดในโรงงาน

โรงพยาบาล หรือในที่ๆ ไม่สามารถให้มีควันพิษได้

เครื่องตัดแบบเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับตัดในที่โล่งแจ้ง หาไฟฟ้าได้ยาก

และ ควันเครื่องยนต์ไม่กระทบกระเทือนรอบข้าง เช่น ถนน สะพาน

รับจ้างเจาะคอนกรีต( Coring ) , รับจ้างตัดคอนกรีต ( Cutting )

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการ  ให้เช่าเครื่องเจาะคอนกรีต 


รับจ้างตัดคอนกรีตคอนกรีต , รับจ้างตัดคอนกรีต 

งานแบ่งทำลายคอนกรีตหรือหินธรรมชาติ งานเจาะเสียบเหล็กเพื่อการปรับปรุง รับจ้างตัดคอนกรีต เปลี่ยนแปลงหรือส่วนเพิ่มขยายโครงสร้างของโครงการต่างๆ

ที่เป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รับจ้างตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการที่เป็นโครงสร้างแบบโพสเทนชั่น (posttention)

หรือแม้แต่โครงการที่เป็นโครงสร้างแบบวางแผ่นพื้นสำเร็จ 
 
รับจ้างตัดคอนพื้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทีมงานช่างผู้ชำนาญและมีประสบการณ์สูง

การทำงานที่เป็นระบบทีมเวิร์ค ทำงานรวดเร็วทันเวลาที่กำหนดจากผลงานที่ผ่านมามากมาย
 
ทำให้เราเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจด้านการทำงาน  จากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่หลายบริษัท

ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือและบุคลากร เราจึงพร้อมที่จะรับงานได้กับทุกโครงการ

ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ทุกครั้งที่ทำงานเราให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยความปลอดภัย


กับมลภาวะ และสภาพแวดล้อมที่ดี เชิญปรึกษา 


โทร 089-6616557

Line id: manoon10121

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com 
 
ที่อยู่ : ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  นนทบุรี
รับจ้างเจาะคอร์ริ่งคอนกรีต ( Coring Concrete )รับจ้างตัดคอนกรีต ( Cutting Concrete )

สอบถามเพิ่มเติม


โทร 089-6616557

Line id: manoon10121

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com 
 
ที่อยู่ : ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  นนทบุรีรับจ้างตัดพื้นคอนกรีตปูน  ให้เช่าเครื่องตัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

หรือ ASPHALT แบบ ไฟฟ้า 380 V., 3 PH.,50 HZ

สามารถตัดพื้นได้ลึกสูงสุด 40 ซม. (ใช้ใบขนาด 40”)

หากต้องการตัดที่ความลึกมากกว่านี้ กรุณาติดต่อ บริษัทฯ มีเครื่องตัดคอนกรีต

ใบเพชรขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง  Ø ขนาด 3 เมตร (ตัดได้ลึกสูงสุด 1.35 เมตร)


 
 

รับจ้างตัดคอนกรีตพื้นถนน, รับจ้างสกัดคอนกรีต

ติดต่อ.นนท์ 089-6616557

ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องเก็บ ไม่ต้องซ่อมบำรุง เงินไม่จมคุ้มกว่าซื้อครับ


เราสอนวิธีการใช้งานให้เจ้าของบ้าน -เจ้าของโรงงาน 

รับจ้างเจาะคอนกรีต และ ให้เช่าเครื่องมือตัดคอนกรีต มาทำงานเองก็ได้รับจ้างเหมาตัดคอนกรีต ผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่คอนโดก็รับเหมาก่อสร้างได้

 
โทร 089-6616557

 
Line id: manoon10121

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com 
 
ที่อยู่ : ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  นนทบุรี

ให้เช่าเครื่องตัดพื้น./ตัดถนน/ตัดสะพาน/ตัดคอนกรีต ด้วยเครื่องตัดถนนหลากหลายขนาด

เครื่องตัดพื้นเหมาะสำหรับงานตัด ที่มีปริมาณมากๆ บริษัท ฯ มีเครื่องตัดพื้น, ถนน,

ให้เช่าเครื่องตัดพื้ันคอนกรีต สะพาน ทั้งแบบไฟฟ้า และแบบเครื่องยนต์ ทั้ง 2 แบบสามารถตัดคอนกรีต


ได้ความลึกตั้งแต่ 5 ซม. - 70 ซม.

ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต

เครื่องสกัดคอนกรีต ติดต่อ.นนท์ 

โทร 089-6616557

Line id: manoon10121

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com 
 
ที่อยู่ : ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  นนทบุรี

 


ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดพื้น/ตัดถนน/ตัดสะพาน/ตัดคอนกรีต 

ด้วยเครื่องตัดถนนหลากหลายขนาด

ให้เช่าเครื่องตัดพื้น-ตัดถนน-ตัดสะพาน-ตัดคอนกรีต

บริษัทฯ มีเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดพื้นขนาดใหญ่จำนวนมาก 


ที่ความหนาคอนกรีต 25 ซม.

ใช้เครื่องตัดแบบเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับตัดในที่โล่งแจ้ง


ให้เช่าเครื่อง เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดพื้นขนาดใหญ่จำนวนมาก ที่ความหนาคอนกรีต 25 ซม. 


 
ให้เช่าเครื่องสกัดคอนกรีต
สามารถทำการตัดพื้นคอนกรีตได้ กว่า 1,000 เมตร/วัน

ความเหมาะสมของเครื่องตัดพื้นคอนกรีต มีดังนี้ :

เครื่องตัดแบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับการตัดในโรงงาน

โรงพยาบาล หรือในที่ๆ ไม่สามารถให้มีควันพิษได้

เครื่องตัดแบบเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับตัดในที่โล่งแจ้ง หาไฟฟ้าได้ยาก

และ ควันเครื่องยนต์ไม่กระทบกระเทือนรอบข้าง เช่น ถนน สะพาน


ให้เช่าเครื่อง เจาะคอนกรีต( Coring )

ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต ( Cutting )

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการ  ให้เช่าเครื่องเจาะคอนกรีต งานตัดคอนกรีต งานสแกนคอนกรีต

งานแบ่งทำลายคอนกรีตหรือหินธรรมชาติ งานเจาะเสียบเหล็กเพื่อการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือส่วนเพิ่มขยายโครงสร้างของโครงการต่างๆที่เป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงการที่เป็นโครงสร้างแบบโพสเทนชั่น (posttention)

หรือแม้แต่โครงการที่เป็นโครงสร้างแบบวางแผ่นพื้นสำเร็จ 

ให้เช่า ให้เช่าเครื่องมือตัดคอนกรีต ที่ทันสมัย ทีมงานช่างผู้ชำนาญและมีประสบการณ์สูง

การทำงานที่เป็นระบบทีมเวิร์ค ทำงานรวดเร็วทันเวลาที่กำหนดจากผลงานที่ผ่านมามากมาย
 
ทำให้เราเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจด้านการทำงาน  จากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่หลายบริษัท

ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือและบุคลากร เราจึงพร้อมที่จะรับงานได้กับทุกโครงการ

ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ทุกครั้งที่ทำงานเราให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยความปลอดภัย


กับมลภาวะ และสภาพแวดล้อมที่ดี
เชิญปรึกษา 


โทร 089-6616557

Line id: manoon10121

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com 
 
ที่อยู่ : ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  นนทบุรีให้เช่าเครื่องเจาะคอร์ริ่งคอนกรีต ( Coring Concrete )

ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต ( Cutting Concrete )

สอบถามเพิ่มเติม


โทร 089-6616557

Line id: manoon10121

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com 
 
ที่อยู่ : ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  นนทบุรีให้เช่าเครื่องตัดพื้นคอนกรีต  ให้เช่าเครื่องตัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

หรือ ASPHALT แบบ ไฟฟ้า 380 V., 3 PH.,50 HZ

สามารถตัดพื้นได้ลึกสูงสุด 40 ซม. (ใช้ใบขนาด 40”)

หากต้องการตัดที่ความลึกมากกว่านี้ กรุณาติดต่อ บริษัทฯ มีเครื่องตัดคอนกรีต

ใบเพชรขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง  Ø ขนาด 3 เมตร (ตัดได้ลึกสูงสุด 1.35 เมตร)


 
 

ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีตพื้นถนน เครื่องสกัดคอนกรีต

ติดต่อ.นนท์ 089-6616557

ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องเก็บ ไม่ต้องซ่อมบำรุง เงินไม่จมคุ้มกว่าซื้อครับ

เราสอนวิธีการใช้งานให้เจ้าของบ้าน -เจ้าของโรงงาน 

สามารถเช่าเครื่องมือมาทำงานเองก็ได้

ผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่คอนโดก็รับเหมาก่อสร้างได้


 
โทร 089-6616557

 

Line id: manoon10121

 

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com 
 
ที่อยู่ : ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  นนทบุรี