รับจ้างสกัดคอนกรีต

รับจ้างสกัดคอนกรีต  โทร 089-6616557 ติดต่อ.นนท์

รับจ้างตัดคอนกรีต รับจ้างคอริ่งคอนกรีต ติดต่อ.นนท์ 089-6616557


รับจ้างตัดคอนกรีต..รับจ้างสกัดคอนกรีต..ติดต่อ.นนท์ 089-6616557

รับจ้างตัดคอนกรีต รับจ้างคอริ่งคอนกรีต ติดต่อ.นนท์ 089-6616557


รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างตัดสะพาน, รับจ้างคอริ่งคอนกรีต,
รับจ้างตัดตอหม้อคอนกรีต, รับจ้างตัดพื้นถนนคอนกรีต,
รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต รับจ้างตัดถนนคอนกรีต รับจ้างเจาะคอนกรีต,

รับจ้างตัดพื้นคอนกรีต

รับจ้างตัดคอนกรีตคอนกรีต , รับจ้างตัดคอนกรีต
รับจ้างตัดพื้นคอนกรีตได้ กว่า 1,000 เมตร/วันความเหมาะสมของเครื่องตัดพื้นคอนกรีต
รับจ้างตัดพื้น ด้วยเครื่องตัดแบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับการตัดในโรงงาน
รับจ้างตัดพื้นคอนกรีตโรงพยาบาล หรือในที่ๆไม่สามารถให้มีควันพิษได้ เครื่องตัดแบบเครื่องยนต์
รับจ้างตัดพื้นสำหรับตัดในที่โล่งแจ้ง หาไฟฟ้าได้ยากและ ควันเครื่องยนต์ไม่กระทบกระเทือนรอบข้าง
เช่น รับจ้างตัดพื้นถนน รับจ้างตัดสะพาน


เราเป็นบริษัทที่ให้บริการ  ให้เช่าเครื่องเจาะคอนกรีต

งานแบ่งทำลายคอนกรีตหรือหินธรรมชาติ งานเจาะเสียบเหล็กเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือส่วนเพิ่มขยายโครงสร้างของโครงการต่างๆที่เป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รับจ้างตัดผนังคอนกรีต รับจ้างเจาะผนังคอนกรีต,
รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างตัด เจาะ สแกน คอนกรีต,
รับจ้างเจาะตัดคอนกรีต, รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างเจาะคอนกรีต
รับตัดพื้นคอนกรีต รับจ้างตัดถนนคอนกรีต ,
รับจ้างเจาะคอนกรีต. รับจ้างตัดผนังคอนกรีต, 

รับจ้างเจาะผนังคอนกรีต,รับจ้างตัดคอนกรีต 

รับจ้างตัดพื้น รับจ้างตัดถนน ,รับจ้างตัดปูน 

รับจ้างเจาะคอริ่ง coring, รับจ้างรับตัดพื้น/รับจ้างตัดถนน/

รับจ้างตัดสะพาน, รับจ้างตัดคอนกรีต , รับจ้างตัดคอนกรีต

รับจ้างตัดถนนคอนกรีต, ผลงานรับจ้างตัดพื้นคอนกรีต, 

พร้อมยกและขนย้ายแผ่นคอนกรีตไปทิ้ง***

รับจ้างตัดสะพาน ติดต่อ.นนท์ 089-6616557 รับจ้างตัดคอนกรีต,รับจ้างตัดถนน,รับจ้างตัดสะพาน 

รับจ้างเจาะคอนกรีต, รับจ้างสกัดคอนกรีต

รับจ้างตัดพื้น./รับจ้างตัดถนน/รับจ้างตัดสะพาน
รับจ้างตัดคอนกรีต ด้วยเครื่องตัดถนนหลากหลายขนาด รับจ้างตัดพื้นเหมาะสำหรับงานตัด ที่มีปริมาณมากๆ บริษัท ฯ มีเครื่องตัดพื้น, ถนน,  
รับจ้างตัดตัดพื้ันคอนกรีตเสริมเหล็ก,  รับจ้างตัดสะพาน ทั้งแบบไฟฟ้า 

รับจ้างตัดซีเมนต์ ด้วยเครื่องยนต์ ทั้ง 2 แบบสามารถ ตัดคอนกรีต

ได้ความลึกตั้งแต่ 5 ซม. - 70 ซม. รับจ้างตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก

รับจ้างสกัดคอนกรีต ติดต่อ.นนท์ 

โทร 089-6616557

Line id: manoon10121

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com 
 
ที่อยู่ : ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  นนทบุรี

รับจ้างตัดคอนกรีต รับจ้างตัดตัดพื้น

รับจ้างตัดถนน/รับจ้างตัดสะพาน/รับจ้างตัดคอนกรีต 

รับจ้างตัดถนน ด้วยเครื่องมือหลากหลายขนาดรับจ้างตัดตัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก-ตัดถนน-ตัดสะพาน-ตัดคอนกรีต

บริษัทฯ
รับจ้างตัดคอนกรีต, รับจ้างตัดตัดพื้นขนาดใหญ่จำนวนมาก 

ที่ความหนาคอนกรีต 25 ซม.
รับจ้างตัดพื้น แบบเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับตัดในที่โล่งแจ้ง

รับจ้างตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก เครื่องตัดพื้นขนาดใหญ่จำนวนมาก 

รับจ้างตัดซีเมนต์ ที่ความหนาคอนกรีต 25 ซม. 

 
ให้เช่าเครื่องสกัดคอนกรีต


รับจ้างตัดพื้นคอนกรีตได้ กว่า 1,000 เมตร/วัน

ความเหมาะสมของเครื่องตัดพื้นคอนกรีต มีดังนี้ :
รับจ้างตัดพื้น ด้วยเครื่องตัดแบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับการตัดในโรงงาน

โรงพยาบาล หรือในที่ๆ ไม่สามารถให้มีควันพิษได้

เครื่องตัดแบบเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับตัดในที่โล่งแจ้ง หาไฟฟ้าได้ยาก

และ ควันเครื่องยนต์ไม่กระทบกระเทือนรอบข้าง เช่น ถนน สะพาน

รับจ้างเจาะคอนกรีต( Coring ) , รับจ้างตัดคอนกรีต ( Cutting )

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการ  ให้เช่าเครื่องเจาะคอนกรีต 


รับจ้างตัดคอนกรีตคอนกรีต , รับจ้างตัดคอนกรีต 

งานแบ่งทำลายคอนกรีตหรือหินธรรมชาติ งานเจาะเสียบเหล็กเพื่อการปรับปรุง รับจ้างตัดคอนกรีต เปลี่ยนแปลงหรือส่วนเพิ่มขยายโครงสร้างของโครงการต่างๆ

ที่เป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รับจ้างตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการที่เป็นโครงสร้างแบบโพสเทนชั่น (posttention)

หรือแม้แต่โครงการที่เป็นโครงสร้างแบบวางแผ่นพื้นสำเร็จ 
 
รับจ้างตัดคอนพื้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทีมงานช่างผู้ชำนาญและมีประสบการณ์สูง

การทำงานที่เป็นระบบทีมเวิร์ค ทำงานรวดเร็วทันเวลาที่กำหนดจากผลงานที่ผ่านมามากมาย
 
ทำให้เราเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจด้านการทำงาน  จากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่หลายบริษัท

ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือและบุคลากร เราจึงพร้อมที่จะรับงานได้กับทุกโครงการ

ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ทุกครั้งที่ทำงานเราให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยความปลอดภัย


กับมลภาวะ และสภาพแวดล้อมที่ดี เชิญปรึกษา 


โทร 089-6616557

Line id: manoon10121

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com 
 
ที่อยู่ : ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  นนทบุรี
รับจ้างเจาะคอร์ริ่งคอนกรีต ( Coring Concrete )รับจ้างตัดคอนกรีต ( Cutting Concrete )

สอบถามเพิ่มเติม


โทร 089-6616557

Line id: manoon10121

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com 
 
ที่อยู่ : ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  นนทบุรีรับจ้างตัดพื้นคอนกรีตปูน  ให้เช่าเครื่องตัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

หรือ ASPHALT แบบ ไฟฟ้า 380 V., 3 PH.,50 HZ

สามารถตัดพื้นได้ลึกสูงสุด 40 ซม. (ใช้ใบขนาด 40”)

หากต้องการตัดที่ความลึกมากกว่านี้ กรุณาติดต่อ บริษัทฯ มีเครื่องตัดคอนกรีต

ใบเพชรขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง  Ø ขนาด 3 เมตร (ตัดได้ลึกสูงสุด 1.35 เมตร)


 
 

รับจ้างสกัดคอนกรีต , รับจ้างตัดคอนกรีตพื้นถนน, รับจ้างสกัดคอนกรีต

ติดต่อ.นนท์ 089-6616557

ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องเก็บ ไม่ต้องซ่อมบำรุง เงินไม่จมคุ้มกว่าซื้อครับ


เราสอนวิธีการใช้งานให้เจ้าของบ้าน -เจ้าของโรงงาน 

รับจ้างเจาะคอนกรีต และ ให้เช่าเครื่องมือตัดคอนกรีต มาทำงานเองก็ได้

รับจ้างสกัดคอนกรีตเสริมเหล็ก , รับจ้างเหมาตัดคอนกรีต ผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่คอนโดก็รับเหมาก่อสร้างได้

 
โทร 089-6616557

 
Line id: manoon10121

อีเมล์ : hellomanoon101@gmail.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น